Noodnummers
Medische spoedgevallen en brandweer                                   112
Dringende politiehulp in België                                                 101
Antigifcentrum                                                                          
www.antigifcentrum.be                                                              070 245 245
Child Focus
www.childfocus.be                                                                    116 000
Zelfmoordlijn (gratis, 24 u/24, anoniem)
www.zelfmoord1813.be                                                             1813
Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling
www.1712.be                                                                             1712
Kinder en jongerentelefoon
www.awel.be                                                                              102
Tele-onthaal (Praten is de eerste stap)                                      
www.tele-onthaal.be/nl/welkom/                                                 106
Anonieme Alcoholisten                                                               
http://www.aavlaanderen.org/                                                     03 239 14 15
Druglijn
https://www.druglijn.be/                                                               078 15 10 20
Diabets infolijn
https://www.diabetes.be/                                                             0800 96 333   

Ziekenhuizen
AZ groeninge Kortrijk      
https://www.azgroeninge.be                                                        056 63 63 63
AZ Delta Menen                                                                          056 52 21 11    
AZ Delta Roeselare Campus Wilgenstraat                                  051 23 71 11    
AZ Delta Roeselare Campus Brugsesteenweg                           051 23 61 11
St-Jozefs kliniek Izegem                                                             051 33 41 11    
http://www.sint-jozefskliniek-izegem.be/                                             

Ziekenfondsen
Christelijk ziekenfonds
Socialistisch ziekenfonds
Liberaal ziekenfonds
Neutraal ziekenfonds
Onafhankelijk ziekenfonds   

Andere