Alle artsen zijn geconventioneerd en volgen dus de officiële RIZIV-tarieven.
Wij zijn een geregistreerde groepspraktijk. Dit betekent dat u steeds de maximale terugbetaling zal krijgen ongeacht welke arts van onze praktijk u raadpleegt.

Hou er rekening mee dat de raadpleging enkel met contant geld betaald kan worden.

Globaal medisch dossier
Alle artsen in onze praktijk hebben via uw GMD een perfecte kijk op uw gezondheidstoestand.
Voor het bijhouden van uw dossier voorziet het RIZIV een jaarlijkse vergoeding. Het aanrekenen van die vergoeding voorzien wij in een rechtstreekse betaling van het ziekenfonds. U betaalt dus hiervoor zelf geen bijdrage.Iedereen met een GMD geniet van een vermindering van 30% op het remgeld bij een consultatie. Bij kinderen tot 7 jaar geniet u zelfs van een volledige terugbetaling bij een consultatie.

e-Health
Wat: Is het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling of tussen patiënt en zorgverlener. Om een kwaliteitsvolle zorg te garanderen, hebben zorgverleners vaak nood aan uw gezondheidsgegevens.

Waarom: Het biedt tal van voordelen wanneer dit kan worden toegepast.
- Een snellere en vlotte uitwisseling van medische gegevens tussen verschillende zorgverleners.
- Het vermijden van dubbele onderzoeken.
- Een verhoogde patiëntenveiligheid.

Wie: Enkel de zorgverleners waarmee u een therapeutische relatie hebt.

Hoe: Indien u akkoord gaat met deze verbintenis, kan de dokter met behulp van uw identiteitskaart ervoor zorgen dat u geregistreerd bent.